Helpdesk Etyczny

Konsorcjum UtilitEE jest świadome problemów związanych z etyką, ochroną prywatności oraz ochroną danych, które mogą wyniknąć na skutek działań prowadzonych w ramach projektu. Projekt bowiem, przewiduje zbieranie danych w programach pilotażowych w celu oceny skuteczności proponowanego rozwiązania. Zgodnie z nową dyrektywą Komisji Europejskiej (dyrektywa nr 2016/680 Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych), zarekomendowano rozszerzone badania aspektów etycznych i społecznych, w celu wykrycia ewentualnych problemów, jakie mogłyby wyniknąć z działań projektowych. W związku z tym, Konsorcjum UtilitEE zakłada wdrożenie proponowanego rozwiązania. Przyczyni się to do lepszego spełnienia unijnych norm w ramach zasad etycznych, a to z kolei przełoży się na korzystny przebieg całego procesu projektowego i uzyskanie obiektywnych wyników.

Helpdesk etyczny projektu UtilitEE to scentralizowana usługa zapewniająca ciągłe doradztwo w zakresie problemów etycznych i związanych z ochroną danych, mogących powstać w trakcie cyklu życia projektu. Helpdesk etyczny wspomoże wdrażanie i zarządzanie kwestiami etycznymi oraz prawnymi wszystkich procedur w projekcie. Zapewni przy tym każdemu z partnerów odpowiedni stopień zaangażowania w projekt UtilitEE, a ponadto zabezpieczy problem przestrzegania kodeksu postępowania wobec uczestników pilotażu. Wszystkie technologie i narzędzia użyte w projekcie, będą wcześniej weryfikowane przez Helpdesk etyczny. Szczególna uwaga w tym aspekcie zostanie poświęcona przygotowaniu i wdrażaniu pilotaży. 

Helpdesk etyczny projektu UtilitEE umożliwiać będzie również dostęp do wszelkiego rodzaju potrzebnych informacji w dowolnym momencie o dowolnej porze. Ponadto będzie on dostępny także po zakończeniu projektu, aby wspomagać wszelkie dalsze próby wdrożenia struktury UtilitEE. Celem tej inicjatywy jest otrzymanie najlepszych możliwych rezultatów przy jednoczesnym zachowaniu praw i wolności człowieka, które są gwarantowane przez prawa unijne i krajowe.

Aby jasno zdefiniować zasady etyczne, stworzono podręcznik etyki, który w czasie trwania projektu, będzie ciągle aktualizowany na podstawie potrzeb zasygnalizowanych przez użytkowników. Biorąc pod uwagę zaangażowanie i działania pilotażowe przeprowadzone w projekcie, rozróżniamy dwie główne grupy użytkowników: grupę kontrolną oraz grupę docelową, z których każda ma swój własny podręcznik etyki:

Informacje kontaktowe

Łukasz Kurzeja
Biuro Badań i Rozwoju
TAURON Polska Energia S.A.
Lukasz.Kurzeja@tauron.pl