Πληροφορίες σχετικά με τους πιλότους

Το έργο UtilitEE θα ξεκινήσει από 5 διαφορετικές πιλοτικές περιοχές της Ευρώπης, με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Οι περιοχές αυτές είναι: Αθήνα (Ελλάδα), Maurienne Valley (Γαλλία), Wroclaw & Katowice (Πολωνία), Trier (Γερμανία), Murcia (Ισπανία)

Περιοχες δρασησ


Οικιακοί και εμπορικοί πελάτες Protergia, εργαζόμενοι της Μυτιληναίος

χρηστεσ του εργου


οφελη των συμμετεχοντων

Σημαντική μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος, χρησιμοποιώντας τις επιδοτούμενες ICT υποδομές. Η συμμετοχή στο επιδοτούμενο έργο βοηθά, στο να ξεπεραστούν ενδεχόμενα οικονομικά εμπόδια κατά την αγορά σχετικών υποδομών, αλλά και στο να ενισχυθεί η διείσδυση τέτοιων τεχνολογιών στους τελικούς καταναλωτές ενέργειας.

Δυνατότητα υιοθέτησης ενός φιλικότερου προς το περιβάλλον τρόπου ζωής. Η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί το δεύτερο πιο διαδεδομένο κίνητρο μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, για την ανάληψη δράσεων σχετικών με την ενεργειακή αποδοτικότητα. Μέχρι σήμερα, η υιοθέτηση μέτρων που οδηγούν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και η διατήρηση (ή και η βελτίωση) των άνετων συνθηκών διαβίωσης, αποτελούσαν αντίθετους στόχους. Η λύση που προσφέρει το UtilitEE μπορεί να ικανοποιήσει ή ακόμα και να μεγιστοποιήσει και τους δύο στόχους!

Ενδεχόμενη συμπληρωματική πηγή εισοδήματος, μέσω της δυνατότητας αξιοποίησης των δεδομένων κατανάλωσής τους.


προτεινομενεσ μεθοδοι και εργαλεια

Τα κτίρια τα οποία θα συμμετέχουν ως πιλότοι στο έργο, θα είναι εξοπλισμένα με «έξυπνες» συσκευές, όπως αισθητήρες θερμοκρασίας ή υγρασίας και «έξυπνους» μετρητές για τη λήψη δεδομένων σχετικών με την κατανάλωση ενέργειας και την ενεργειακή συμπεριφορά του τελικού καταναλωτή, σε πραγματικό χρόνο. Με τις πληροφορίες που θα συγκεντρώνονται μέσω του εξοπλισμού, θα αναπτυχθεί ένα λογισμικό το οποίο παρέχοντας συνεχή ανατροφοδότηση στο χρήστη σύμφωνα με το προφίλ του και τις συνήθειές του, θα τον μυήσει σταδιακά στην ορθότερη και πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας.

 


επιθυμητα αποτελεσματα

Κατά την υλοποίηση του έργου επιχειρείται η ανάλυση και η καταγραφή των καθημερινών ενεργειακών συνηθειών των πιλότων, στο σπίτι και στο χώρο εργασίας τους. Η εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου UtilitEE μέσω της ανάλυσης αυτής, σε πραγματικές συνθήκες, έχει ως τελικό στόχο τη μείωση της κατανάλωσης της τελικής ενέργειας κατά ~30%


Οι δραστηριότητες του έργου έχουν ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2017 και θα διαρκέσουν έως και τον Οκτώβριο του 2020.

διαρκεια του εργου