Szczegółowe informacje na temat pilotażu

Jaworzno: Budynki TAURON Wytwarzanie S.A.
40 lokali mieszkalnych na obszarze działalności grupy TAURON.

Lokalizacja


Projekt obejmuje klientów indywidualnych i biznesowych.

Grupa docelowa

Korzyści dla uczestników

Znaczne zmniejszenie wysokości rachunków za energię dzięki wykorzystaniu dotowanej infrastruktury ICT do przełamania bariery dostępności dóbr i penetracji rynku.

Wygodniejszy i bardziej przyjazny dla  środowiska styl  życia. Ochrona środowiska to drugi najpopularniejszy bodziec do podjęcia działań poprawiających efektywność energetyczną obywateli. Dotychczas, takie działania stały w sprzeczności z komfortem/wydajnością pracy. Rozwiązanie UtilitEE umożliwia połączenie a nawet maksymalizację obu aspektów!

Potencjalne dodatkowe źródło dochodu uzyskane dzięki finansowemu wykorzystaniu danych dotyczących zużycia i wzorców behawioralnych.


Wykorzystywane metody i narzędzia

Instalacja urządzeń ICT (inteligentne czujniki, wtyczki itd.) ma na celu uzyskanie danych w czasie rzeczywistym na temat zużycia energii i monitorowanie ludzkich zachowań. Pozyskane w ten sposób informacje pozwolą na określenie potencjału oszczędności oraz bardziej efektywne wykorzystanie energii przez uczestników projektu.


Oczekiwane rezultaty

Celem projektu jest analiza codziennych nawyków energetycznych uczestników grupy pilotażowej, na podstawie której stworzone będą narzędzia umożliwiające zmniejszenie zużycia energii o około 30%.


Harmonogram

UtilitEE timeline_PL.png