UtilitEE
- Transformacja modelu biznesowego dostawcy energii elektrycznej pod kątem efektywności energetycznej, w oparciu o zmianę zachowań ludzkich oraz wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych

Projekt UtilitEE przekształca modele biznesowe dostawców energii elektrycznej poprzez zmianę zachowań ludzkich oraz wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych, czyli ICT (ang. information and communication technologies).

UtilitEE_Pilot site maps-PL.jpg

Operacja ta ma na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej. Aby ocenić wpływ, opłacalność i wydajność systemu UtilitEE w warunkach  rzeczywistych, zostanie on wdrożony i zbadany w pięciu różnych miejscach pilotażowych zlokalizowanych w Europie. W Polsce projekt realizowany jest na obszarze dystrybucyjnym grupy TAURON.

Ten projekt otrzymał dofinansowanie w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej Nr 768600


Struktura projektu

Dotychczasowe sposoby prowadzenia biznesu przez przedsiębiorstwa energetyczne przestały być wystarczające. Z tego względu firmy są zmuszone do przekształcania swoich modeli biznesowych, rezygnując przy tym z ich tradycyjnej formy, na rzecz nowej, bazującej na usługach związanych z energią. Ogromne znaczenie w tej przemianie mają mieć informacje na temat zużycia energii, uzyskane w czasie rzeczywistym. Te w połączeniu z inteligentnym sterowaniem, porównywaniem z innymi użytkownikami oraz spersonalizowanymi powiadomieniami w czasie rzeczywistym, pozwolą osiągnąć znaczne oszczędności energii. Podejście do zmiany zachowań, bardziej niż na koncepcji "człowieka racjonalnego", opiera się na nieświadomych i  jeszcze nieujawnionych motorach ludzkich zachowań. 

 
UtilitEE Framework_PL.jpg